Emailtongdaivienthong@gmail.com Góp ý

Tin tức

Xem tin tức
Xem sản phẩm Dạng lưới Dạng danh sách
Các thiết bị phòng sạch thông dụng:Máy thổi bụi (Airshower) , Hộp chuyển sản phẩm (Pass box) ,lọc khí, lọc phòng :clean room filter,các loại máy đo phòng sạch, kiểm tra phòng sạch, đo tĩnh điện để quản lý ô nhiễm, ngăn ngừa nhiễm khuẩn (contamination control)….